مهندسی خلاقیت

اسباب بازی هر چه ساده تر باشد کودک در استفاده از آن نقش بیشتری بازی می کند. برای درک این موضوع میتوان نوع بازی که یک بچه با لگو می کند را با بازی کردن ما با ماشین کنترلی مقایسه کرد.

مهندسی خلاقیت

محصولات knex  خلاق ترین اسباب بازی شناخته شده در دنیاست که کودکان با استفاده از آنها می توانند طرح های خلاقانه بسیاری ایجاد کنند.

مهندسی خلاقیت

کلاس های مهندسی خلاقیت در حقیقت پیش زمینه کلاس های رباتیک می باشند.